ראשי תכניות מהייטק להוראה

מרכז

נחום חופרי

מנהלת מהייטק להוראה
052-8899844

מבוא

פורום מרכזי תוכניות ההכשרה מוביל את התוכניות להכשרת אנשי היי-טק להוראה, ומהווה קבוצה איכותית בעלת ידע והשפעה על מהלך ההסבה כולו.

מטרות הפורום

  • לזמן במה לדיונים משותפים בנושאים המעסיקים את חברי הפורום.
  • לאפשר שיתוף במידע.
  • לקיים למידה משותפת בנושאים שיבחרו חברי הפורום.
  • להתוות רעיונות והצעות למדיניות כוללת בנושאים שונים: גיוס, מיון, הכשרה, השמה, הסמכה וליווי של אנשי היי-טק להוראה.
  • לסייע בקשר בין שדה ההכשרה, משרד החינוך ובתי הספר.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

התוכנית לשנת הלימודים תשע"ט נמצאת בהתהוות. נקבעו שמונה מפגשים שבהם הפורום יעסוק בלמידה משותפת ובהכנת ניירות עמדה.