גיל הרך

מרכזות

ד"ר ניקול בן-נון

המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין

ד"ר אורית דרור

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

מפגשי הפורום מזמנים מקום לשיח ולדיון בבעיות משותפות המעסיקות את ראשות התוכניות לגיל הרך במכללות, וכן ללימוד נושאים חדשים בתחומי עניין שונים (הכשרה, חינוך, מחקר, מדיניות). רכזות הפורום בוחרות לדון בנושא רלוונטי המעניין את המשתתפות. הנושא מוצג על ידי איש מקצוע מומחה בתחום המוזמן לפגישת הפורום, ובעקבות הרצאתו מתקיים דיון בנושא. לעיתים המומחות הן חברות הפורום.

מטרות הפורום

  • עדכון ידע: למידה מתוך הצלחות של מסלולים שונים, הזמנת מרצים אורחים בתחומים שיש רצון לדעת עליהם יותר.
  • גיבוש עמדות בנושאים הקשורים בגיל הרך.
  • תמיכה בניהול החוגים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • החלטנו כי בשנת הלימודים הבאה נקיים מפגש אחד בשטח, כדי להתחבר באופן חווייתי יותר לשינויים שמתווה משרד החינוך. מוקד חשוב בשנת הלימודים הבאה יהיה חיבור לאגף החינוך הקדם-יסודי ולגף כניסה להוראה.
  • מפגש עם פרופסור דורית ארם ופרופסור קובי יבלון: בקרה על איכות החוגים והמלצות ועדת המתווים.
  • ביקור בגני פתח תקוה כדוגמה לקידום יוזמות ואוטונומיה של גננות.
  • ביקור בגני רמת גן – הגן העתידי, בליווי של רן כהן אהרונוב.
  • כנס גדעון לוין.
  • הזמנה של ד"ר שרה זילברשטרום – דיון על הסטאז' ועל תהליך הכניסה להוראה.
  • ניהול צוותים בחוג לגיל הרך: מאפיינים ארגוניים ודרכי עבודה.

סיכומים משנים קודמות