רכזי תכניות הכשרת מורים לבני הקהילה האתיופית

(תכנית תספ"ה - תכנית סטודנטים פרחי הוראה)

מרכזת

ד"ר פוריה קלעי

מכון מופ"ת

משה ישעיהו

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך

מבוא

הפורום של תכניות תספ"ה (תכנית סטודנטים פרחי הוראה) הוא מקום מפגש חודשי לרכזי התכניות במכללות האקדמיות לחינוך, ולבעלי תפקידים העוסקים בהכשרת עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית ובהשמתם במערכת החינוך.

מטרות כלליות של הפורום

מטרת המפגשים היא להבנות ידע מקצועי בתחום התכניות השונות, ללוות את רכזי התכנית במהלך עבודתם המקצועית ולהוות יחד גוף חושב, מתכנן ופועל למען השגת המטרה: שילובם המקצועי והאישי של בני הקהילה במערכת החינוך באופן שיווני.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

 • קיום מפגש פורום עם מנהלים עמיתים – הרחבת הקשרים עם מנהלים בשדה ליצירת אקלים קליטה מיטבי במערכת החינוך.
 • פיתוח אתר לתכניות.
 • דיון על אודות יחידת השמה שתלווה את הגננות ומורים החדשים בשלוש שנות עבודתם הראשונות במערכת החינוך.
 • הרחבת הקשר עם בוגרי תכנית תספ"ה לצורך מעקב ותמיכה; מפגש עם מורים וגננות העובדים בשדה.
 • מסע לאתיופיה.
 • סיפורים על הדרך.
 • דיון בסילבוסים של הקורסים במעטפת האקדמית + דיון עם נציגי נשיאי מכללות.
 • ביקור בבית התפוצות.
 • פיתוח תרחישי סימולציה.
 • הרצאה – מודרנה ומורשת בתרבות הקהילה.
 • צפייה בסרט + דיון עם הבימאי.

סיכומים משנים קודמות