פורום ראשי החוגים להוראת האנגלית למתמחים

מרכזת

ד"ר לורה מאיור

אחוה המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

הפורום נועד לתת מסגרת של תמיכה ומידע לראשי החוגים לאנגלית מ-19 המכללות שמכשירות מורים לאנגלית, ולשמש קבוצת חשיבה על הנעשה בתחום ועל השינויים הנדרשים.

מטרות הפורום

מטרת-העל של פורום ראשי החוגים להוראת אנגלית היא לפתח את מערכת הכשרת המורים לאנגלית במכללות, וכך לקדם ולהעשיר את הוראת האנגלית בבתי הספר בארץ. תת-מטרות ספציפיות הן:

  • העברה ושיתוף מידע על הנעשה בהוראת אנגלית בעולם ובישראל, על הנעשה במכללות בכלל ובהכשרת מורים לאנגלית בפרט.
  • קשר עם משרד החינוך, ולפי צורך – הבעת דעה של העוסקים בהכשרת מורים על הנעשה.
  • העשרת הידע המקצועי של המשתתפים בתחום הוראת אנגלית כשפה זרה.
  • תמיכה, במיוחד של המכללות המבוססות וראשי החוגים ה"וותיקים", בחדשים יותר.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • הבנת והטמעה של המסמך החדש של משרד החינוך – The Professional Standards Document
  • הפריה ולמידה הדדית דרך מחקר עמיתינו ומחקרים של אורחים.
  • חיזוק הקשר עם משרד החינוך באמצעות מפגשים עם המפמ"רית והמפקחים.
  • שמירה על שיתוף ותמיכה למרות התוכנית המואצת של משרד החינוך, שיצרה תחרות בין המכללות.

סיכומים משנים קודמות