כל הפוסטים בפורומים שפעלו בעבר

הטיול המשולב

מבוא חיזוק החינוך להכרת הארץ ולאהבת המולדת גובש כתכנית מערכתית שתשלב את הלמידה החוץ- כיתתית, הסיורים והטיולים כחלק בלתי נפרד

מרכזי הדרכה פדגוגית

הפורום סיים את פעילותו, בתשע"ו הפורום הצטרף לפורום P.D.S סיכומים משנים קודמות: דף עמדה 2014 סיכום תשע"ד סיכום תשע"ג סיכום

אנגלית למטרות אקדמיות

בשנת הלימודים תשע"ה לא יפתח הפורום מבוא הפורום נועד לאפשר מפגש עמיתים ל מרכזי קורסי האנגלית למטרות אקדמיות במכללות להוראה

מתמטיקה

מרכזת רציונל פורום מתמטיקה מיועד לראשי חוגים, למורי מורים מובילים ולמדריכים פדגוגיים המלמדים מתמטיקה ודרכי הוראתה במכללות להוראה. מטרת-העל לפעילות