כל הפוסטים במרכזי מסלול

חינוך מיוחד

מרכזת ד"ר שירלי הר צבי (הכהן) תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון מבוא הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון להפגיש

יסודי

מרכזת ד"ר פז אלניר מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מבוא פורום ראשי מסלול יסודי מזמן שיתוף ושיח בנושאים העומדים בלב

גיל הרך

מרכזות ד"ר ניקול בן-נון המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין ד"ר אורית דרור אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מבוא מפגשי הפורום מזמנים