כל הפוסטים במרכזי דיסציפלינות וראשי חוגים

ראשי תחום מחשוב ותקשוב

מרכזים ג'יי הורוויץ המכללה האקדמית אחווה מבוא בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בתפיסתן של הנהלות המכללות את התקשוב. אם לפני

לשון עברית

מרכזת פרופ' ברוריה מרגולין מכללת לוינסקי לחינוך מבוא מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות

מקרא

מרכזת ד"ר מלכה שנוולד תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון מטרות הפורום מטרת הפורום היא להגדיר תחומי עניין משותפים לכלל

מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה מרכזת ד"ר יעל אוסטר מכללת יעקב הרצוג מבוא הולכים ומתרבים המחקרים

אמנות וחינוך לאמנות

מרכזות טל יזעאל תלפיות- המכללה האקדמית לחינוך חולון מיקי צדיק אורנים- המכללה האקדמית לחינוך דורית רינגרט אורנים – המכללה האקדמית