כל הפוסטים בבעלי תפקידים אחרים

פורום חיים משותפים: פורום לקידום חברה משותפת במכללות ובאוניברסיטאות בארץ

מרכזים ד"ר אריאלה בארי בן ישי המכללה האקדמית בית ברל מר וליד מולא אורנים-המכללה האקדמית לחינוך מבוא בחברה ההטרוגנית שלנו,

מחקר מלווה סימולציה

מרכזת ד"ר שירה אילוז אוניברסיטת בר אילן מבוא השימוש בכלי הסימולטיבי בהכשרה ובפיתוח מקצועי של מורים הולך וגובר בשנים האחרונות.