כל הפוסטים בבעלי תפקידים אחרים

סימולציות בסמינרים

מרכזת טלי חגשורי מכון מופ"ת מבוא מטרתה של תוכנית מרכזי הסימולציה היא לקדם את היכולות של עובדי ההוראה בממד הבין-אישי

מחקר מלווה סימולציה

מרכזת ד"ר שירה אילוז אוניברסיטת בר אילן מבוא הפורום מיועד לנציגים מצוותי מרכזי הסימולציות ולחוקרים במכללות להכשרת מורים. בפורום נעסוק