כל הפוסטים בבעלי תפקידים אחרים

סימולציות בסמינרים

מרכזת טלי חגשורי מכון מופ"ת מבוא מטרתה של תוכנית מרכזי הסימולציה היא לקדם את היכולות של עובדי ההוראה בממד הבין-אישי

מחקר מלווה סימולציה

מרכזת ד"ר שירה אילוז אוניברסיטת בר אילן מבוא הפורום מיועד לנציגים מצוותי מרכזי הסימולציות ולחוקרים במכללות להכשרת מורים. בפורום נעסוק

תוכנית "שני מורים בכיתה"

מרכזת שירין זנגריה משרד החינוך ד"ר טארק מוראד, מכללת אלקסאמי מבוא בשנת הלימודים תשע"ז הופעלה התוכנית "שני מורים בכיתה" בחלק