אמנות וחינוך לאמנות

מרכזות

טל יזעאל

תלפיות- המכללה האקדמית לחינוך חולון

מיקי צדיק

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

דורית רינגרט

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך (ריכזה את הפורום עד שנה"ל תשע"ז)

מבוא

במכללות השונות מתגבשות תפיסות הנוגעות לסוגיות המתייחסות לקהל הלומדים מבחינת המגוון התרבותי שלו והיעדים התעסוקתיים העתידיים. אנו מבקשים לבנות קבוצה השותפה לדילמות חינוכיות וערכיות בכל מה שקשור בחינוך ובאומנות.

מטרות הפורום

  • חשיפה לאופני השילוב בין קהל, מקום ומסגרות לבין צורות של הוראת אומנות או תיווך לאומנות.
  • שיתוף, דיון ושיח הנוגעים לדילמות ולסוגיות בחינוך ובאומנות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • היכרות עם אופני פעולה של מוסדות חינוך ואומנות העוסקים בחינוך לאומנות בהיבטים שונים: מוזיאונים, תוכניות בין-לאומיות ועוד.
  • רב-תחומיות: בין אומנות לתחומי ידע אחרים.
  • היכרות עם מודלים של חונכות בהוראת האומנות בעולם.
  • גיבוש פלטפורמה להצגת המתרחש בגלריות המכללתיות.

סיכומים משנים קודמות