תוכנית "שני מורים בכיתה"

מרכזת

שירין זנגריה

משרד החינוך

ד"ר טארק מוראד,

מכללת אלקסאמי

מבוא

בשנת הלימודים תשע"ז הופעלה התוכנית "שני מורים בכיתה" בחלק מבתי הספר במגזר הערבי, והם קיבלו הדרכה וליווי מקצועי מארבע מכללות שונות. כל מכללה הפעילה את התוכנית ברמת תוכן ובדרך יישום שונה, בלא שנחשפה לתהליך שהמכללות האחרות מיישמות בשטח.

בביקורים שערכנו בסוף השנה ובישיבות הערכת התוכנית העלו רוב משתתפי התוכנית (רכזים במכללות, רכזים פדגוגיים ומנהלי בתי הספר) את הצורך שלהם להקים עבור כל המשתתפים פורום שמטרתו היא לבנות מאגר עבודה משותף בין-מכללתי וללמוד ממנו, ולהיות שותפי דרך לאורך כל השנה בכל שלבי התכנון, הביצוע וההערכה של התוכנית בבתי הספר שמפעילים הוראה בצמד כתרבות בית-ספרית.

מטרות הפורום

  • אפשרות למפגש של כלל המכללות המשתתפות בתוכנית, לשיח, לדיונים ולהחלפת ידע.
  • קיום שיתופי פעולה ולמידה בין הגורמים השונים – אגף ההתמחות, המכללות ובתי הספר.
  • למידה משותפת מההצלחות של השותפים, ולאור הניסיון שנרכש בשנה הראשונה בתוכנית.
  • בניית מאגר חומר משותף (חומר ספרותי מקצועי, מצגות, דפי עבודה, עלונים) ופיתוח מודלים ושיטות הוראה.
  • מתן הזדמנויות למנהלים, המורים וכל השותפים בבתי הספר להשמיע את קולם.
  • עידוד בתי הספר להציג את תהליכי העבודה בתוכנית, ברוח תחרותית מאתגרת.

סיכומים משנים קודמות: