מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה

מרכזת

ד"ר אורית דהן

המכללה האקדמית בית ברל

מבוא

פורום מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה פועל החל משנת תש"ע במסגרת מופ"ת בשיתוף עם עמותת לשם, הפועלת לקידום ההשכלה הגבוהה של סטודנטים עם ליקויי למידה. הפורום הוא אחד המקורות להעצמה של העובדים במרכזי התמיכה, שהיו בודדים בשטח. הוא מחזק את הזהות המקצועית, ומכיר בעבודה הייחודית המתקיימת בכל מרכז ומרכז. נוסף לכך, הפורום הוא מקור מידע וייעוץ למשתתפים ולגופים ממשלתיים וחברתיים.

מטרות הפורום

 • מפגש בין אנשי המקצוע ויצירת שפה משותפת, תוך כדי למידה תאורטית ומעשית על מודלים שונים של הנגשה ותמיכה באקדמיה בישראל ובעולם.
 • למידת עמיתים ובמה להתייעצות, לשיתוף ולדיון.
 • חשיפה למחקרים עדכניים בישראל ובעולם.
 • חיזוק מעמדם של מרכזי התמיכה במכללות ובאוניברסיטאות.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

בכל מפגש יהיו שלושה חלקים:
א. 20 דקות – מהנעשה במרכזי התמיכה
ב. שעה וחמישים – הנושא המרכזי של המפגש:

 1. השקת הספר: התשמע קולי – הצלחה של בוגרי אקדמיה עם ליקויי למידה / סוזי רוסק, אריאלה הלוונג, אורית דהן.
 2. יצירת פידליטי (Fidelity) -הפיכת נהלים סמויים לנהלים גלויים וכתובים שמטרתם להדריך, להטמיע, ולבקר את אופני העבודה במרכזי התמיכה.
 3. שיתוף פעולה של מרכזי התמיכה עם הנציבות בנוגע ליישום חוקים ותקנות בנושא הנגישות.
 4. הפיכת הקוד האתי לחוברת והפצתו במרכזי התמיכה.
 5. תיאור קורס לאנשי חינוך מתמחים עם ליקויי למידה וחשיבה על הטמעתו במערכות נוספות, וכן קורס למרצים.
 6. שיתופי פעולה ייחודיים של מרכזי תמיכה עם גופים לקידום קהילות יחודיות.
 7. סיור במרכזי תמיכה.

20 דקות הפסקה 
ג. חצי שעה – מפגש עם מומחים.

סיכומים משנים קודמות: